Dịch vụ

Triển khai

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cụ thể để tích hợp Trình Kích hoạt Hệ thống và Triển khai Thủ tục vào quy trình kinh doanh trong thời gian đặt ra của công ty.
Các dịch vụ khác
Bảo đảm
Cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định của ban quản lý dựa trên dữ liệu thực được đánh giá và đo lường kỹ lưỡng.
Tư vấn
Cung cấp các đánh giá cũng như các giải pháp cải tiến và phát triển thích hợp với từng khách hàng.
Thuê ngoài
Giám sát hoạt động hàng ngày trong phạm vi đã thoả thuận theo yêu cầu của khách hàng.